ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

Ortopedická ambulancia slúži k diagnostike a liečbe pacientov s vrodenými deformitami, získanými ortopedickými chorobami ako i úrazmi pohybového aparátu s dôrazom na výber správneho liečebného postupu vrátane operačných výkonov na pohybovom aparáte, využívaním najmodernejších miniinvazívnych postupov. Rieši chorobné stavy detí a dospelých, úrazy rekreačných i vrcholových športovcov ako i korekcie vrodených a získaných deformít pohybového aparátu.

SLUŽBY ORTOPEDICKEJ AMBULANCIE

Ortopedická ambulancia - ORTHOSPORT.sk
 • Diagnostika a liečba vrodených aj získaných deformít pohybového ústrojenstva
 • Diagnostika a liečba zápalových a degeneratívnych chorôb pohybového ústrojenstva
 • Riešenie akútnych úrazov a poúrazových následkov pohybového aparátu
 • Športový traumatizmus
 • Detská ortopédia
 • Operatíva – Jednodňová chirurgia
 • Predoperačné konzultácie
 • Praktická a konzultačná činnosť pre všetky športové odvetvia
 • USG – screeningové vyšetrenie novorodencov a dojčiat – komplexné vyšetrenia mäkkých tkanív pohybového aparátu
 • Prevencia a poradenstvo

Sonografické vyšetrenia robíme na vysokošpecializovanom prístroji e Saote MyLab40.

ALTERNATÍVNE LIEČEBNÉ METÓDY

 • ACP – liečba koncentrovanou plazmou z vlastnej krvi
 • Fyziologická regulačná medicína – kolagénové injekcie
Ortopedická ambulancia - ORTHOSPORT.sk

DETSKÁ ORTOPÉDIA

Detská ortopedická ambulancia - ORTHOSPORT.sk

V detskej ortopedickej ambulancii sa venujeme prevencii, vyšetreniam, diagnostike a liečbe chorôb a úrazov detí od 0-19 rokov. Samozrejmosťou je starostlivosť  aj vo vyššom veku. Venujeme sa povinnému /screeningovému/ vyšetreniu bedrových kĺbov novorodencov.  V prípade odchýlok od normy zahajujeme liečbu. Sledujeme zdravý vývoj detí (vrodené vývojové vady – equinovarozne nohy, talus vertikalis, arthrogryposis, a iné, plochonožie, chybné držanie tela, skoliozy, asymetrie), riešime  úrazy, poúrazové stavy, máme v starostlivosti telesne postihnutých pacientov. V ambulancii poskytujeme v prípade potreby  v spolupráci s ortoprotetikom  možnosť vyhotovenia špeciálnej ortopedickej obuvi, ortopedických vložiek prípadne aj iných pomôcok (ortéz), ako aj protéz končatín.

Sonografické vyšetrenie novorodencov a dojčiat sa vykonáva každý deň okrem štvrtku do 13 hodiny. Telefonické objednanie nie je potrebné.

CHCETE SA K NÁM OBJEDNAŤ? ZAVOLAJTE NÁM!

+421 907 044 030

Pin It on Pinterest

Share This