JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA

Jednodňová ortopedická operatíva (One Day Surgery) – Operačná liečba pohybového aparátu v špecializovanom zariadení jednodňovej chirurgie. V jeden deň je pacient prijatý, operovaný a prepustený do domácej starostlivosti. Ďalšia liečba prebieha ambulantnou formou.

SLUŽBY JEDNODŇOVEJ CHIRURGIE

 • Artroskopia: koleno, rameno, členok, lakeť
 • Stabilizačné operácie kolena a ramena
 • Deformity prstov nohy
 • Poranenie šliach a väzov
 • Extirpácia tumorov mäkkých tkanív
 • Syndróm karpálneho tunela
 • “Preskakujúci” palec alebo prst hornej končatiny
Jednodňová chirurgia - Orthosport.sk

PREČO VYUŽIŤ NAŠE SLUŽBY

 • Dôraz kladieme na individuálny prístup ku každému pacientovi.
 • Operačný výkon je indikovaný len po starostlivom zvážení a po vyčerpaní všetkých možností konzervatívnej – neoperačnej liečby.
 • Termín operácie sa Vám dokonale prispôsobí a čakacie lehoty sú spravidla minimálne.
 • Operačná liečba je formou jednodňovej chirurgie. V jeden deň je pacient prijatý, operovaný a prepustený do domácej starostlivosti.
 • Dôraz kladieme na miniinvazívne výkony artroskopickou technikou s rýchlym zaradením sa pacienta do rekonvalescencie a možným návratom na športovisko alebo do pracovného procesu.
 • Moderné technické vybavenie a príjemné prostredie je štandardom pri poskytovaní operačnej starostlivosti.
 • Zmluvy so zdravotnými poisťovňami, ktoré Vám hradia náklady za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť.

 

Špecializované zariadenie jednodňovej chirurgie zazmluvnené zo všetkými zdravotníckymi poisťovňami.

ARTROSKOPIA

Artroskopia je moderná vyšetrovacia a súčasne liečebná metóda používaná pri diagnostike a liečbe poranení a ochorení končatinových kĺbov. Pri artroskopii zavádzame do kĺbu špeciálny optický prístroj – artroskop, ktorý je napojený na videokameru, ktorá sníma obraz z operovaného kĺbu. Artroskop sa zavádza do kĺbu z malého kožného rezu dĺžky 1 cm, čo má aj pozitívny kozmetický efekt pre pacienta (po operácii zostáva len malá jazva). Obraz prenášaný z vnútra kĺbu cez videokameru sleduje operatér na video monitore. Všetky vnútro kĺbne poškodenia a ochorenia môžu byť okamžite ošetrené pomocou špeciálnych mikroinštrumentov, ktoré sú do operovaného kĺbu zavádzané cez druhý vstup (kožný rez takisto len dĺžky 1 cm). Tieto miniinvazívne operačné techniky nám umožňujú prehliadnuť a ošetriť celý kĺb. Počas artroskopie v kĺbe neustále prúdi sterilný preplachový roztok, ktorý je do kĺbu privádzaný pomocou špeciálnej pumpy a následne odsávaný pomocou odsávacieho systému. Prepojenie činnosti artroskopickej pumpy a odsávacieho systému zabezpečuje neustále prúdenie preplachovej tekutiny v kĺbe, ktorá rozťahuje kĺb a súčasne umožňuje lepšiu viditeľnosť jednotlivých vnútroklbových štruktúr.

Jednodňová chirurgia Artroskopia - Orthosport.sk

Výhody artroskopie:

 • Krátke trvanie operačného výkonu
 • Minimálny operačný prístup – kozmetický efekt
 • Dokonalá vizualizácia všetkých vnútroklbnych štruktúr
 • Minimálne pooperačné bolesti
 • Operačná liečba je formou jednodňovej chirurgie. V jeden deň je pacient prijatý, operovaný a prepustený do domácej starostlivosti.
 • Rýchla mobilizácia pacienta po operácii (do 2 hodín)
 • Nízke riziko vzniku infekcie
 • Široké možnosti artroskopického ošetrenia
 • Operačný výkon jednodňovej chirurgie

Artroskopie na našom pracovisku vykonávame najčastejšie s použitím krátkodobej vnútro žilnej anestézie, ktorej použitie je zlatým štandardom určeným pre operačné výkony jednodnovej chirurgie. Ide o šetrný spôsob celkovej anestézie, pri ktorej sa pacientovi do žily podá anestetikum v kombinácii s analgetikom tĺmiacim bolesť, ktoré navodí krátkodobú celkovú anestéziu. Ako vhodnú alternatívu používame rôzne formy regionálnej anestézie, ktorej princípom je zablokovanie bolestivých signálov z operovanej časti tela pri plnom vedomí pacienta.

NAJČASTEJŠIE OPERÁCIE

POŠKODENIE MENISKU

Najčastejšia operácia kolenného kĺbu je práve artroskopické ošetrenie poškodeného menisku. Poškodenie menisku vzniká opotrebovaním vo vyššom veku alebo po úraze. Zväčša je poškodená časť menisku odstránená, čím je pacient zbavený bolesti. U mladých ľudí a čerstvých úrazov sa meniskus dá zachovať prišitím naspäť na pôvodné miesto.

POŠKODENIE CHRUPAVIEK

Veľmi často dochádza pri športových úrazoch k poškodeniu chrupaviek. Podobne aj starnutím dochádza k prirodzenému opotrebovaniu chrupaviek. Artroskopicky sa počiatočné štádia poškodenia dajú veľmi efektívne ošetriť. Pokročilé štádia poškodenia chrupaviek sa ošetrujú artroskopicky ako prevencia ich ďalšieho znehodnotenia a vývoja artrózy – nezvratného poškodenia kĺbu.

PLASTIKA PREDNÉHO SKRÍŽENÉHO VÄZU

Všetky rotačné poranenia kolena sú príčinou poškodenia predného skríženého väzu. Spôsobujú nestabilitu kolena a z toho vyplývajúce ťažkosti pri športe a záťaži aj v bežnom živote. Návrat do vrcholového športu a pracovného procesu je častá vďaka modernej technike náhrade väzu. Výber a fixácia novej šľachy je proces, ktorý má viacero postupov preto sa ku každému prípadu pristupuje špecificky.

KOMPLEXNÉ PORANENIE KOLENA

Pri úrazoch kolena sú veľmi často poškodené viaceré štruktúry. Tieto úrazy sú sprevádzané zakrvácaním do kolena. Každé zakrvácanie do kolena je potrebné ošetriť artroskopickou operáciou. Koleno sa musí vyčistiť od krvi, musia byť ošetrené poškodené väzy, menisky a chrupavky.

EXTRAKCIA OSTEOSYNTETICKÉHO MATERIÁLU

Zlomeniny riešené operačne s použitím osteosyntetického materiálu (skrutky, dlahy…) si po zhojení zlomeniny vyžadujú jeho operačné odstránenie.

PLASTIKA RAMENNÉHO KĹBU PRI NESTABILNOM RAMENE

Po úraze ramena často dochádza k opakovanému vykĺbovaniu ramenného kĺbu. Takýto stav sa nazýva nestabilné rameno. Operačná metóda pozostáva zo zošitia kĺbového puzdra a jeho plastiky pomocou operačného rezu. Toto je otvorená operácia nestability ramenného kĺbu. V niektorých prípadoch sa efektívne používa artroskopická technika pomocou dvoch malých rezov a fixácii poškodených štruktúr v ramene špeciálnymi fixačnými skobičkami. Artroskopická metóda má výhodu pre pacienta estetickú, výhodu v malej operačnej záťaži, ale je finančne podstatne náročnejšia ako je otvorená operácia

POŠKODENIE OBALU RAMENNÉHO KĹBU

Pri úrazoch alebo opotrebovaní vzniká poškodenie obalu ramenného kĺbu, ktorý je zodpovedný za pohyblivosť ramena. Tento obal sa nazýva manžeta rotátorov. Pri jej poškodení vznikajú bolesti ramena a hybnosť v ramennom kĺbe je obmedzená v rôznej miere. Otvorená operácia ramena je určená k zošitiu poškodenej manžety, jej plastike a k obnoveniu hybnosti v ramene a zbaveniu bolesti pacienta. Táto operácia je niekedy efektívna aj použitím artroskopickej techniky.

SUBAKROMIONÁLNA DEKOMPRESIA

Najmodernejšia artroskopická technika zbavuje bolesti ramena s obmedzením hybnosti. Nahradzuje metódu, ktorá sa v praxi dlho riešila iba rehabilitáciou a aplikáciou kortikoidov. Poskytuje výrazné zlepšenie hybnosti ramena.

IMPINGEMENT ČLENKOVÉHO KĹBU

Podvrtnutie členkového kĺbu sa vyskytuje u športovcov. Súčasne je to najčastejší úraz vôbec aj u ľudí, ktorí vôbec nešportujú. Opakovaním úrazu vzniká syndróm ,,bolestivého členka“. Artroskopická operácia impingementu (útlaku) v členku zbavuje bolesti a zlepšuje rozsah hybnosti.

CHCETE SA K NÁM OBJEDNAŤ? ZAVOLAJTE NÁM!

+421 907 044 030

Pin It on Pinterest

Share This